Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Informatyczny „JESIEŃ W GRAFICE KOMPUTEROWEJ”

Wyniki konkursu

I miejsce Wiktoria M. SP 66

II miejsce Bartosz B. SP 33

II miejsce Natalia J. SP 27

wyróżnienia:

Paweł W. SP 27

Magda S. SP56

Maja K. SP9

Ola P. SP53

Patrycja T.

Dyplomy i nagrody zostaną przesłane do szkół pocztą


REGULAMIN KONKURSU

Plastyczno-Informatycznego „JESIEŃ W GRAFICE KOMPUTEROWEJ” na rysunek w programie Paint.

 

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych miasta Katowice.

  1. Termin nadsyłania prac do 30 listopada 2017 r. na adres e-mail: konkurs.mdkkatowice@gmail.com
  2. Dostarczone prace powinny być wykonane samodzielnie, wg własnej inwencji twórczej, za pomocą edytora Paint w rozdzielczości 1024×768. Nie wolno używać gotowych elementów (ClipArt, obrazów skanowanych itp.), rysujemy tylko za pomocą narzędzi programu Paint!!!. Pracę zapisujemy jako plik bitmapowy bez kompresji.
  3. Prace przesyła w załączniku szkoła za pomocą poczty e-mail. Prace muszą być podpisane według wzoru: Szkoła_Klasa_Nazwisko_Imię.bmp
  4. Prace należy opisać w treści listu według wzoru:

 

Nazwa szkoły
Adres szkoły,
tel/fax szkoły,

Aders e-mail szkoły

nazwisko i imię opiekuna

Adres email opiekuna

Szkoła_Klasa_Nazwisko_Imię.bmp – Nazwisko Imię

Szkoła__Klasa_Nazwisko_Imię.bmp – …

……..

 

  1. Informacja o nagrodzonych i wyróżnionych uczestnikach zostanie przesłana drogą elektroniczną do sekretariatów szkół oraz opiekunów.
  2. Nagrody I, II, III miejsce, wyróżnienia zostaną przekazane podczas rozstrzygnięcia konkursu w Młodzieżowym Domu Kultury, Katowice ul. Zarębskiego 2. Termin rozstrzygnięcia zostanie przesłany pocztą e-mail do szkół biorących udział w konkursie.
  3. Decyzja Jury jest ostateczna. Dostarczonych prac nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania i publikacji nagrodzonych prac w placówce oraz na stronie internetowej MDK bez wypłaty honorariów autorskich.
  4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

 

Informacji dotyczących konkursu udziela:  Grzegorz Mrozik e-mail: gmrozik@o2.pl

 

Post Author: admin