Samorząd wychowanków MDK

W wyniku wyborów, w trójce przedstawicieli Samorządu Wychowanków znaleźli się:
Oliver Skarżyński – przewodniczący,
Filip Kościółkiewicz – zastępca przewodniczącego,
Oliwia Wilczek – sekretarz.
Wszelkie pomysły i sugestie dotyczące działalności Samorządu prosimy przedstawiać wymienionym osobom lub kierować do opiekunów, czyli Pana Grzegorza i Pani Izy. Dotychczas Samorząd przeprowadził Akcję Sprzątania Świata oraz przygotował laurki z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli MDK.

Post Author: admin