Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny z cyklu „Śląskie Tradycje” – wyniki

WYNIKI  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO Z CYKLU: „ŚLĄSKIE TRADYCJE”

pod hasłem:

Dom moich pradziadków, dziadków, rodziców i mój

I. Za pracę plastyczną

Na konkurs nadesłano prace plastyczne z 19 placówek oświatowych województwa Śląskiego (Katowice, Bielsko-Biała, Zabrze, Gródek, Rybnik-Niedobrzyce, Orzesze).

Jury w składzie:

Eugenia Peryga – nauczyciel zajęć plastycznych i wicedyrektor ZSiP nr 2 w Katowicach

Agnieszka Żegleń – nauczyciel zajęć plastycznych w ZSiP nr 2 w Katowicach

Bogdan Borowski – nauczyciel zajęć plastycznych w ZSiP nr 2 w Katowicach

postanowiło nagrodzić następujące osoby:

 

w kategorii wiekowej 5-8 lat:

I miejsce          – Zuzanna Skowrońska Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu

II miejsce        – Damian Gołuszka MP nr 90 w Katowicach

III miejsce       – Martyna Jackiewicz Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu

wyróżnienie    – Gabriel Myrcik MP nr 46 w Katowicach

wyróżnienie    – Marta Kroczek MP nr 46 w Katowicach

 

w kategorii wiekowej 9-11 lat:

I miejsce          – Wiktoria Kocič SP nr 22 w Katowicach

II miejsce        – Kamil Pietrzak Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu

III miejsce       – Ewelina Rudzka Dom Kultury w Rybniku-Niedobrzycach

Wyróżnienie    – Natalia Ziemborak SP nr 22 w Katowicach

Wyróżnienie    – Roksana Mojak SP nr 22 w Katowicach

 

w kategorii wiekowej 12-15 lat:

I miejsce          – Malwina Kędroń SP nr 13 w Bielsku-Białej

II miejsce        – Maja Durbajło SP nr 13 w Bielsku-Białej

III miejsce       – Magdalena Cabała SP nr 54 w Katowicach

Wyróżnienie    – Michalina Kowaluk SP nr 31 w Katowicach

Wyróżnienie    – Julita Kopeć SP nr 65 w Katowicach

Jury postanowiło przyznać Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach dla Justyny Martinki z Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu.

 

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 12:00 podczas uroczystego podsumowania konkursu w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach przy  ul. Zarębskiego 2. Dla laureatów i ich opiekunów/nauczycieli uczniowie SP 20 w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach przygotowali część artystyczną pt. Kto ty jesteś? Polak mały. Serdecznie zapraszamy i gratulujemy.

II. Za prace literackie

Na konkurs dostarczono 45 prac literackich z dziesięciu placówek oświatowych województwa Śląskiego (Katowice, Gródków, Orzesze, Bytom).

Jury w składzie:

Iwona Grabowska – nauczyciel języka polskiego ZSiP nr 2 w Katowicach

Justyna Zięba – bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznejw Katowicach

postanowiło nagrodzić następujące osoby:

 

w kategorii wiekowej do 11 lat:

I miejsce          – Mikołaj Bartosz SP 56 w Katowicach

II miejsce        – Magda Bielanowicz SP 56 w Katowicach

II miejsce        – Musioł Krzysztof SP 56 w Katowicach

III miejsce       – Malwina Durczyńska Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach

III miejsce       – Paweł Kalyta SP nr 2 w Orzeszu

III miejsce       – Adam Pędzimąż Szkoła Podstawowa Gródków

 

w kategorii wiekowej 12-15 lat:

I miejsce          – Karol Knapik SP 62 w Katowicach

II miejsce        – Kinga Lebioda SP 45 w Katowicach

II miejsce        – Marta Nowak SP 45 w Katowicach

III miejsce       – Marcelina Szulc SP nr 16 w Bytomiu

Wyróżnienie    – Laura Habera SP 45 w Katowicach

Wyróżnienie    – Weronika Rzepka SP 4 w Katowicach

Wyróżnienie    – Oliwia Szpiech SP 15 w Katowicach

Wyróżnienie    – Zuzanna Olchawy SP 4 w Katowicach

 

Jury postanowiło przyznać Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach dla Katarzyny Trzaskowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach.

 

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 12:00 podczas uroczystego podsumowania konkursu w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach przy  ul. Zarębskiego 2. Dla laureatów i ich opiekunów/nauczycieli uczniowie SP 20 w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach przygotowali część artystyczną pt. Kto ty jesteś? Polak mały. Serdecznie zapraszamy i gratulujemy.

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO Z CYKLU: „ŚLĄSKIE TRADYCJE”

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem:

Dom moich pradziadków, dziadków, rodziców i mój

Cele konkursu:

1.      Rozbudzenie w uczestnikach konkursu:

      potrzeby poszukiwania informacji o swoim mieście i rodzinie, ich historii, ciekawych wydarzeniach w życiu rodziny i społeczności lokalnej, o obiektach architektonicznych na terenie miast województwa śląskiego czy też o formach  i możliwościach spędzania wolnego czasu z najbliższymi;

        poczucia identyfikacji ze śląską tradycją historyczną i kulturową,

        zainteresowań czytelniczych, literackich, plastycznych, historycznych.

2.     Pobudzenie do literackiej i/lub plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami, obserwacjami i rozmowami z najbliższymi.

Zasady konkursu:

1.     Konkurs jest przeznaczony dla wychowanków przedszkoli (prace plastyczne), uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wychowanków placówek oświatowych województwa śląskiego (prace plastyczne i/lub literackie).

2.      Wiek uczestników: od 5 do 15 lat.

3.      Uczestnik konkursu może wykonać zarówno pracę plastyczną  jak i literacką albo wybrać tylko jedną z form wypowiedzi (praca plastyczna lub literacka). Każda szkoła/placówka zgłasza maksymalnie 10 prac w danej kategorii.

4.      Format prac plastycznych: nie przekraczający 50 cm x 70 cm.

5.      Technika prac plastycznych: dowolna – prace płaskie. Prace przestrzenne nie będą uwzględniane. Każda praca plastyczna (z tyłu) powinna być opisana pismem drukowanym: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, wiek i klasa, adres szkoły/placówki – pieczątka, adres e’mail szkoły/placówki.

6.      Uczestnik konkursu odpowiedzialny za pracę literacką musi nadesłać 1 utwór (wiersz, esej, reportaż, opowiadanie, wywiad) nie publikowany i nie nagradzany wcześniej, napisany na komputerze. Każda praca literacka powinna być opisana w stopce (dół strony): imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, a z tyłu ostatniej strony: wiek i klasa, adres szkoły/placówki – pieczątka, adres e’mail szkoły/placówki.

7.      Termin nadesłania prac (komplet: praca literacka i/lub plastyczna) do 24 kwietnia 2018 r. na adres: Zespół Szkół i Placówek 2 ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice z dopiskiem MDK – konkurs „Śląskie Tradycje”

8.      Ponadto do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA  (zał. nr. 1) oraz ZGODA-OŚWIADCZENIE RODZICÓW (zał.nr. 2).

9.      Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 5- 8 lat, 9-11 lat i 11-15 lat.

10.  Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator  zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych  z konkursem  z cyklu „Śląskie tradycje” oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy  z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ).

11.  Prace nie odpowiadające na hasło konkursu, nie opisane oraz nadesłane przez szkoły i placówki spoza województwa śląskiego nie będą oceniane przez jury.

12.  Przewiduje się przyznanie nagród oraz prezentacje najlepszych prac podczas finału konkursu w siedzibie placówki w dniu 28 maja 2018 r.

13.  O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną za pośrednictwem sekretariatów szkół/placówek. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mdkkatowice.pl.

14.  Nieodebrane nagrody (do miesiąca od podsumowania konkursu) przechodzą na własność ZSiP nr 2.

15.  Protokół z posiedzenia jury konkursowego będzie do wglądu do końca roku szkolnego 2017/2018 w siedzibie placówki.

16.  Placówka oświatowa przystępująca do konkursu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela z ramienia placówki Pani Joanna Spera. Kontakt tel. 32 254 76 99 w.18 lub e’mail konkurs.mdkkatowice@wp.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego z cyklu „Śląskie Tradycje”

pod hasłem: „Dom moich pradziadków, dziadków, rodziców i mój

Katowice, marzec – maj 2018 r.

I. Praca plastyczna 

Imię i nazwisko autora pracy plastycznej: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy plastycznej: ………………………………………………………………………………………….

Wiek autora pracy plastycznej: …………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca: ……………………………………………………………………………………………………………

II. Praca literacka

Imię i nazwisko autora pracy literackiej: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy literackiej: ………………………………………………………………………………………….

Wiek autora pracy literackiej: …………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca:  ……………………………………………………………………………………………………………

III. Dane placówki zgłaszającej ucznia:

Nazwa placówki, adres, telefon:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

1.      Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu przez Organizatorów ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 10 i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

2.      Zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu literacko-plastycznego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 922).

I. Praca plastyczna 

………………………                 ………………………….            

Podpis rodzica                           Podpis nauczyciela                        

      1. Praca literacka

……………………                 ………………………….            

Podpis rodzica                          Podpis nauczyciela                        

  1. Szkoła/Placówka:

……………………………………………….

Pieczątka szkoły/placówki

 

—————————————————————————————————————–

 Zał. nr. 2

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka 

 

w finale konkursu literacko-plastycznego z cyklu „ Śląskie Tradycje”, który odbędzie się 28.05.2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 w Katowicach. Niniejszym udzielam zezwolenia na rejestrację finału konkursu oraz przenoszę na realizatora konkursu prawo do zarejestrowanego materiału z możliwością jego wykorzystania i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Akceptuję tematykę konkursu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, do celów promocji i upowszechniania konkursu a także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.922 ).

 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) ………………………………………………………………

 

………………………………………                      …………………………………………….

miejscowość, data                                                                   czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Plik do pobrania:REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO Z CYKLU ŚLĄSKIE TRADYCJE

Post Author: Joanna Spera