Koło rękodzieła artystycznego

Nauczyciel prowadzący: mgr Eugenia Peryga Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Wychowankowie  będą sięgali do tradycji  w zakresie różnych dziedzin sztuki w tym również sztuki ludowej. Zajęcia w znaczący sposób będą dopełniały program szkolnej edukacji. Będą sprzyjały ogólnemu rozwojowi ze szczególnym uwzględnieniem percepcji manualnej. Prowadzone działania umożliwią zrozumienie istoty i wagi edukacji regionalnej pojmowanej jako powrót […]

Klub czasu wolnego

Klub czasu wolnego Zajęcia prowadzi mgr Grzegorz Mrozik Celem zajęć jest: – rozwijanie zainteresowań technicznych, – kształtowanie nawyku bezpiecznego posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi, – wyjaśnianie budowy, zasady działania i zastosowania urządzeń technicznych, – zaznajamianie z procesami technicznymi i produkcyjnymi’ – rozwijanie aktywności twórczej, – rozwijanie sprawności manualnej, – inspirowanie uczestników do tworzenia własnych projektów, – […]

Studio piosenki

Studio piosenki Zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Stano  „Piosenka jest dobra na wszystko” Jeremi Przybora Zajęcia koła Studio Piosenki skierowane są do osób od 13 do 26 roku życia posiadających potencjał wokalny, jednak wymagających „doszlifowania” swych umiejętności. Zajęcia mają na celu doskonalenie techniki wokalnej, poznanie i prawidłowe używanie aparatu głosowego, a także zwiększenie świadomości własnego głosu. […]

Zajęcia komputerowe

Kawiarenka internetowa Zajęcia prowadzi mgr Grzegorz Mrozik Celem zajęć prowadzonych w ramach kawiarenki internetowej jest wprowadzenie w świat Internetu, wypracowanie zasad bezpiecznego i świadomego korzystania z informacji znajdującej się w sieci i krytycznego podejścia do jej wiarygodności. Zajęcia koła  są adresowane do dzieci w wieku od  10 do 14 lat, które nie posiadają wiedzy ani […]

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

24.08.2020 r. Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury,  Pasażer: Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów. Kierowca i obsługa pojazdu: Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki, przyłbice). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych […]

Zapraszamy na zajęcia

Już od 1 września zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne do Młodzieżowego Domu Kultury. W tym roku kontynuujemy sprawdzone formy pracy z dziećmi i młodzieżą oraz kilka nowości. Pełna oferta zajęć znajduje się w harmonogramie. Oto lista kół i zespołów w roku szkolnym 2020/2021: Zajęcia kreatywne ABC rytmiki Koło języka niemieckiego Warsztaty teatralne Koło literackie – nowość […]

List Ministra Edukacji Narodowej

Warszawa, 28 sierpnia 2020 r. Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice,   wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin […]