WYNIKI MIEJSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Wiersz ukoronowany”

WYNIKI MIEJSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Wiersz ukoronowany”

Organizatorem konkursu online był Zespół Szkół i Placówek nr 2 . Celem konkursu była możliwość prezentacji publicznej w czasie izolacji a nade wszystko pobudzanie do działania w czasach izolacji oraz krzewienie zamiłowania do literatury pięknej i pielęgnowanie kultury słowa ojczystego.

Jury konkursu w składzie:

  1. Marta Tadla –aktorka Teatru Rozrywki
  2. Beata Chren  – aktorka, nauczyciel, instruktor teatralny
  3. Eugenia Peryga – wicedyrektor

 

Obejrzało i przesłuchało 12 uczestników Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego

Przy ocenie recytacji brało pod uwagę: dobór repertuaru- dostosowany do możliwości wykonawczych recytatora, dykcję, interpretację wiersza- wynikającą integralnie z treści tekstu- odkrywczą zaskakującą, oryginalną, spójną, konsekwentną oraz ogólny wyraz artystyczny.W wyniku przesłuchań konkursowych  postanowiło przyznać następujące nagrody:
Grupa IV- VIII

Miejsce I Maja Manowska za wiersz „Chmury” W. Szymborskiej

Miejsce II  Paulina Czernik za wiersz „Dziura Dziumdzia” H. Niewidomskiej oraz Natalia Bojda za wiersz Stefek Burczymucha M. Konopnickiej

Miejsce III Ewelina Czernik za wiersz „ Kim jesteś” J. Twardowskiego; Paulina Korolczuk za wiersz „ Muchy Samochwały” M. Konopnickiej; Klaudia Majowicz za wiersz „Wróbelek Maurycy” M. Konopnickiej

Grupa I-III

Miejsce I Zuzanna Majda za wiersz „Mamy mamę”  J. Kulmowej

Miejsce II nie przyznano

Miejsce III nie przyznano

Jury pragnie podkreślić, że bardzo cenne wśród dzieci i młodzieży jest to, że mimo izolacji pozostały aktywne.

Post Author: admin